Lov
Ribolov

Lov  Info

Lov 1 Na prostranstvima Jelas - polja poznato je lovno područje bogato visokom i niskom divljači. U lovištu Migalovci (lovna površina 5.907 ha, od čega je 2.700 ha pod šumom) nalazi se i olimpijsko strelište za leteće mete, disciplina "trap". Lovište je smješteno u središnjem dijelu Jelas-polja i nadaleko poznato po pojedinačnim i skupnim lovovima na jelene, srne, divlje svinje, zeca, fazana, divlje patke, crne liske i prepelice.
Lov 2 Obilje hrane, mir tijekom godine i velike vodene površine na starom i novom ribnjaku na području općina Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrina i Sibinj, odličan su preduvjet za prirodni uzgoj lovne divljači iz grupe ptica močvarica, posebno divljih pataka i liski. Treba spomenuti da tijekom lovne sezone na ribnjacima broj vrsta pataka i broj jedinki naglo raste zahvaljujući jesenskoj migraciji ovih ptica iz sjevernih krajeva.

Galerija

Lov 3
Lov 4