Informacije
Kontakti
Centar za posjetitelje

Informacije

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Slavonskog Broda uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Slavonskog Broda. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Pravni okvir

Zakoni i podzakonski akti

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

  1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 23/17); Izmjene i dopune (NN 72/17)
  2. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10, 15/13, 65/13)

 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15)

  1. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09); (NN 4/15)
  2. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09); (NN 18/17)
  3. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13), NN 126/15, NN 15/16, NN 54/16, NN 113/16, NN 26/17, NN 61/17, NN 72/17, NN 78/17
  4. Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 19/11), (NN 53/12), (NN 91/12), (NN 28/13), (NN 156/14)

 3. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)

  1. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17)
  2. Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu (NN 70/16)
  3. Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09, 36/11)
  4. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)
  5. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 92/09), (NN 110/16)
  6. Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 92/09, NN 146/13, NN 143/14), (NN 143/14), (NN 94/16)

Opći akti

Statut Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 9. studenog 2009. godine (Više)

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 9. studenog 2009. godine (Više)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na 1. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice održanoj dana 17. prosinca 2009. godine. (Više)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na 1. sjednici Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 25. veljače 2010. godine. (Više)

Dokumenti

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine usvojena na 8. sjednici Hrvatskog sabora 26. 4. 2013. (NN 55/13)
http://www.mint.hr/default.aspx?id=9504

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. - 2020.

Strateški marketinški plan, kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske, temelji se na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. SMPHT-om su predložene strategije i inicijative stvaranja dodane vrijednosti za tržišta, strategije osvajanja gostiju s tradicionalnih i novih tržišta te boljeg upravljanja zadovoljstvom gostiju na destinacijama.

Kako bi Hrvatska postala globalno prepoznatljivom turističkom destinacijom, visoko konkurentnom i otvorenom za investicije, nužno je ojačati snagu brenda i povećati konkurentnost, čime će se stvarati i dodatna radna mjesta, uz održivo upravljanje rastom i povećanje prihoda od turizma.
Ciljevi SMPHT-a, jačanje nacionalnog turističkog brenda, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i posezone te povećanje prosječne potrošnje turista, bit će podržani snažnom suradnjom koju će HTZ pružiti turističkoj industriji.

SMPHT 2014. - 2020.

SMPHT 2014. - 2020., Sažetak (2,92 MB)
SMPHT 2014. - 2020., Prezentacija DHT (1,32 MB)

Turistički master plan

Turistički master plan za grad Slavonski Brod (Više)

Akcijski plan razvoja

Akcijski plan razvoja turizma Slavonskog Broda (Više)

Izvješće o radu

Prihvaćeno na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, dana 31. ožujka 2017. godine. (Više)

Program rada

Prihvaćen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, dana 30. prosinca 2016. godine. (Više)

PPS destinacije "Moja lijepa Slavonija kraj Save"


Upute za pravne i fizičke osobe na području PPS destinacije "Moja lijepa Slavonija kraj Save":Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 1. siječnja 2016. uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj koji je "e Visitor" razvila Hrvatska turistička zajednica.
Sustav "e Visitor" služi prijavljivanju i odjavljivanju turista te prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima te se od strane istih koristi bez plaćanja naknade.
Što se tiče područja grada Slavonskog Broda, pristup ovom sustavu imaju vlasnici svih 27 smještajnih objekata s područja grada Slavonskog Broda, kao i nadležna tijela državne uprave, s tim da unos podataka u sustav pružatelji smještajnih usluga vrše direktno ili posredstvom računala Turističke zajednice lociranog u gradskom prostoru na adresi Vukovarska 1 (ulaz u tvrđavu), mobitel 099 320 41 69), i to svakog dana, uključujući i nedjelje i praznike, od 10:00 do 17:00 sati, počevši od 4. siječnja 2016.

lycomics.com