Informacije i
zaštita podataka
Obavijesti
Izjava o pristupačnosti
mrežnih stranica
Kontakti
Centar za posjetitelje
Turističke agencije
Integrirani program
Interpretacijski centar
Ivana Brlić Mažuranić
Integrirani program
Kuća Tambure
Slavonska notna bajka
Integrirani program
Obnova tvrđave Brod

Informacije i zaštita podataka

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina" uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, NN 69/22). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14); dopuna (NN 141/22).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici područja "Slavonski Brod-Posavina". Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina"
Trg pobjede 28/1, 35.000 SLAVONSKI BROD
Tel. 035/ 447 721; mail: ured@tzgsb.hr

Pravni okvir

Zakoni i podzakonski akti

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma neslužbeno pročišćeni tekst (NN 52/19, NN 42/20)
  Provedbeni propisi:

  1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22)
  2. Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09, NN 136/21)
  3. Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (NN 44/22)
  4. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama neslužbeno pročišćeni tekst (NN 52/19NN 144/20)
  Provedbeni propisi:

  1. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)
   Dopuna (NN 88/20)
   Dopuna (NN 64/21)
   Dopuna (NN 148/22)

 3. Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst) (NN 52/19, NN 32/20, NN 42/20)
  Provedbeni propisi:

  1. Pravilnik o sustavu Evisitor (NN 43/20)
  2. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe (NN 148/22)
  3. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe NN 71/19
  4. Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2024. godinu
  5. Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu
  6. Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

 4. Zakon o turizmu (NN 156/23)

Opći akti

Statut Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina"
Donesen na Osnivačkoj skupštini Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 9. ožujka 2023. godine (Više)

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina"
Donesen na Osnivačkoj skupštini Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 9. ožujka 2023. godine (Više)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina"
Donesen na 1.sjednici Turističkog vijeća održanoj 3. travnja 2023. godine (Više)

Statut Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 20. travnja 2020. godine (Više)

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 8. lipnja 2020. godine (Više)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 10. rujna 2020. godine (Više)

Dokumenti

Strategije razvoja turizma i planovi razvoja

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine donesena na 14. izvanrednoj sjednici 16. prosinca 2022. (Više)

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine usvojena na 8. sjednici Hrvatskog sabora 26. 4. 2013 (NN 55/13)

Strateški marketinški plan turizma Slavonije s planom brendiranja za razdoblje 2019.-2025. (Više)

Strategija razvoja turizma i marketinški plan za Brodsko-posavsku županiju do 2030. (Više)

Marketinški plan turizma Brodsko-posavske županije 2019.-2025. (Više)

Smart City Strategija Slavonskog Broda 2021.-2027. (Više)

Strateške smjernice turističkog razvoja turističke destinacije „Slavonski Brod-Posavina“ do 2030. (Više)

Turistički master plan za grad Slavonski Brod (Više)

Akcijski plan razvoja eno-gastro turizma na području turističke destinacije "Slavonski Brod-Posavina" (Više)

Akcijski plan razvoja kulturnog turizma na području turističke destinacije "Slavonski Brod-Posavina" (Više)

Akcijski plan razvoja turizma Slavonskog Broda (Više)

Akcijski plan prilagodbe turističkog upravljanja u kriznoj situaciji izazvanoj pandemijom C19 (Više)

Ostali dokumenti

Analiza i procjena potencijala i uloge obiteljskog smještaja u razvoju turizma Ekonomskog fakulteta (Više)

Analiza stanja u turističkoj destinaciji „Slavonski Brod-Posavina“ Instituta za turizam (Više)

Priručnik o pristupačnosti u turizmu (Više)

Pravilnik o označavanju kvalitete "Dobar gazda" za objekte obiteljskog smještaja (Više)

Izvješća o radu

Izvješće o radu za 2023., doneseno na 4. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 25. ožujka 2024. (Više)

Izvješće o radu za 2022., doneseno na 7. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 2.ožujka 2023.(Više)

Izvješće o radu za 2021., doneseno na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 23. ožujka 2022. (Više)

Izvješće o radu za 2020., doneseno na 3. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 26. ožujka 2021. (Više)

Izvješća o nadzoru

Izvješće o nadzoru za 2023., doneseno na 4. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 25. ožujka 2024. (Više)

Izvješće o nadzoru za 2022., doneseno na 7. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 2.ožujka 2023. (Više)

Izvješće o nadzoru za 2021., doneseno na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 23. ožujka 2022. (Više)

Izvješće o nadzoru za 2020., doneseno na 3. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 26. ožujka 2021. (Više)

Izvješća o radu Turističkog vijeća

Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2023., doneseno na 4. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 25. ožujka 2024. (Više)

Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2022., doneseno na 7. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 2.ožujka 2023. (Više)

Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2021., doneseno na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 23. ožujka 2022. (Više)

Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020., doneseno na 3. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 26. ožujka 2021. (Više)

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Turističke zajednice grada Slavonskog Broda za 2019. (Više)

Program rada

Program rada za 2024., donesen na sjednici Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 27. prosinca 2023. godine (Više)

Program rada za 2023., donesen na sjednici Skupštine turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 24. travnja 2023. godine (Više)

Program rada za 2023., donesen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2022. godine. (Više)

Program rada za 2022., donesen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2021. godine. (Više)

Program rada za 2021., donesen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2020. godine. (Više)

Program rada za 2020., donesen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 27. prosinca 2019. godine. (Više)

Izmjene i dopune programa rada

Izmjene i dopune programa rada za 2023., donesene na sjednici Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održanoj 27. prosinca 2023. godine (Više)

Izmjene i dopune programa rada za 2022., donesene na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2022.godine. (Više)

Izmjene i dopune programa rada za 2022., donesene na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 23. ožujka 2022. godine. (Više)

Izmjene i dopune programa rada za 2021., donesene na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2021. godine. (Više)

Izmjene i dopune programa rada za 2020., donesene na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2020. godine. (Više)

Zapisnici

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održane 25. ožujka 2024. godine (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održane 27. prosinca 2023. godine (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održane 24. travnja 2023. godine. (Više)

Zapisnik s Osnivačke skupštine Turističke zajednice područja "Slavonski Brod-Posavina" održane 9. ožujka 2023. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 2. ožujka 2023. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 28. prosinca 2022. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 23. ožujka 2022. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 28. prosinca 2021. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 26. ožujka 2021. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 28. prosinca 2020. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 27. prosinca 2019. godine. (Više)


Izjava o pristupačnosti

Preuzmite dokumentE-visitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 1. siječnja 2016. uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj koji je "e Visitor" razvila Hrvatska turistička zajednica.
Sustav "e Visitor" služi prijavljivanju i odjavljivanju turista te prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima te se od strane istih koristi bez plaćanja naknade.
Što se tiče područja grada Slavonskog Broda, pristup ovom sustavu imaju vlasnici svih 27 smještajnih objekata s područja grada Slavonskog Broda, kao i nadležna tijela državne uprave, s tim da unos podataka u sustav pružatelji smještajnih usluga vrše direktno ili posredstvom računala Turističke zajednice lociranog u gradskom prostoru na adresi Trg Ivane Brlić Mažuranić 7a, telefon 035/203-696), i to svakog dana, uključujući i nedjelje i praznike, od 10:00 do 17:00 sati.

Poveznica na internetsku stranicu Hrvatske turističke zajednice na kojoj su objavljene smjernice i preporuke za postupanje prema općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) za korisnike sustava eVisitor te osnove za prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor namijenjene gostima koje su prevedene na 12 stranih jezika: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor