Povijesne znamenitosti

Prirodni rezervati

Gajna 1 Ovaj tipični slavonski prisavski pašnjak oplemenjen močvarnom florom i faunom, koji ima status zaštićenog krajolika, se nalazi istočno od Slavonskog Broda, kod sela Oprisavci i Poljanci.
Gajna 2 Na Gajni se nalazi više aluvijalnih depresija u kojima se zbog proljetno-jesenskih poplava zadržava voda čime se obnavlja vodeni biljni i životinjski svijet bara, što tehnički pospješuje postojanje lateralnog kanala koji Gajnu presijeca u zapadnom dijelu te vodu skupljenu na Dilj gori odvodi u Savu odnosno u bare Gajne.
Gajna 3 S obzirom da se uglavnom uvijek ukazuje na negativno antropogeno djelovanje u prirodi, sa sigurnošću možemo reći da Gajna predstavlja jedinstven primjer u Hrvatskoj gdje je čovjek, uz "koristan" učinak zdrave vode za napajanje stoke na pašnjaku, omogućio razvoj biljnog i životinjskog svijeta.

Galerija

gajna 3
gajna 3
gajna 3
gajna 3
gajna 3
Brodsko ekološko društvo - BED
Adresa: Trg hrvatskog proljeća 3
35000 Slavonski Brod
Telefon/fax: +385 35 445 421
E-mail: brodsko.ekolosko.drustvo@sb.t-com.hr

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Brodsko-posavske županije
Adresa: Trg pobjede b.b.
35000 Slavonski Brod
Telefon/fax: +385 35 409 042
E-mail: zastita.prirode@bpz.hr