Informacije i
zaštita podataka
Kontakti
Centar za posjetitelje
Turističke i putničke
agencije

Turističke i putničke agencije

Sjedište: Mačekova 45b
Poslovnica: Gupčeva 20
HR-35000 Slavonski Brod
tel.: +385 35 404 330, 404 331
fax: +385 35 410 892
e-mail: astralis@astralis.hr
nas. Slavonija I/3
HR-35000 Slavonski Brod
tel.: +385 35 442 411
fax: +385 35 441 276
e-mail: croatia@atlantis-travel.hr
M. Mesića 60
HR-35000 Slavonski Brod
mob: +385 95 198 3089
tel.: +385 35 444 111
fax: +385 35 444 035
e-mail: info@brod-tours.hr
Trg Pobjede 31/II
HR-35000 Slavonski Brod
mob: +385 91 1002 221
e-mail: kompas@vip.hr
Trg hrvatskog proljeća b.b.
HR-35000 Slavonski Brod
tel./fax: +385 35 415 165
e-mail: info@slavonija-bus.hr
Turistička agencija Slavonski Brod
Trg hrvatskog proljeća bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel: +385 (0)35 638 928
fax: +385 (0)35 638 929
e-mail: informacije@panturist.hr
VB Tours
P. Krešimira IV 49
HR-35000 Slavonski Brod
tel./fax: +385 35 449 911, 449 922
e-mail: vb-tours@sbhtnet.hr